of Keomas Castle & of Grey Moon - Zuchtgemeinschaft

K-Wurf   


          Kimba - male - black silver tabby cl.               

Koda-male-blue(smoke)
 

Kenai - male - blue silver tabby cl.Kazu - female - black tortie smoke


 
Katalia - female - black tortie smoke


Katena - female - blue silver torbie
 
 
   Kayla- female - black tortie smoke

Kalea - female - black silver torbie